Over het vermoeden van taalachterstand bij het tweetalig kind (door Franck Scola)

Vertaald door Mélina Merk In het kort over de algemene taalontwikkeling Vanaf de zwangerschap tot aan de start op de kleuterschool, volgen opmerkelijke fasen elkaar op: Tijdens de foetale periode is het auditieve systeem al sensitief voor klanken, lichamelijke geluiden van de moeder en voor stemmen. Verschillende bronnen (huishoudelijke geluiden, muziek, de stem van de…

Dyslexia in bilingual children (by Dr Franck Scola)

 Translated from French to English by Mark Manners  Recognition, diagnosis, speech therapy and school Dealing with Dyslexia in plurilingual children requires some basic knowledge on the part of parents, teachers and healthcare professionals in order to avoid certain mistakes frequently made in diagnosis, treatment and schooling. Its symptoms will appear differently in the monolinguistic, the…