Over het vermoeden van taalachterstand bij het tweetalig kind (door Franck Scola)

Vertaald door Mélina Merk In het kort over de algemene taalontwikkeling Vanaf de zwangerschap tot aan de start op de kleuterschool, volgen opmerkelijke fasen elkaar op: Tijdens de foetale periode is het auditieve systeem al sensitief voor klanken, lichamelijke geluiden van de moeder en voor stemmen. Verschillende bronnen (huishoudelijke geluiden, muziek, de stem van de…