De huisarts Franck Scola, expert in Internationale Mobiliteit, bestudeert de gezondheid van expatfamilies en hun medische behoeften. Door dit werk kreeg hij interesse in specifieke ontwikkelingskenmerken bij tweetalige kinderen en in de leer- en taalmoeilijkheden die zij mogelijk ondervinden. Onder zijn eigen jonge tweetalige patiënten heeft hij vooral over het volgende geschreven: taalachterstand, taalblokkades, selectief mutisme, stotteren, dysfasie, dyslexie, tekort aan woordenschat, fonologische stoornissen en doofheid. Gebaseerd op meer dan tweehonderd referenties, zijn eigen enquêtes, en zijn eigen dagelijkse klinisch werk, heeft hij recent een universitair proefschrift verdedigd over de “voorwaarden voor het ontplooien van vroegtweetalige opvoeding”. Met het doel deze inhoud te delen, heeft hij een boek gepubliceerd genaamd “Begrijpen en begeleiden van het tweetalig kind” (Ed. Bookelis, Coll. Copernic, uitgebracht door Hachette).